bezwstydnik

maria-peszek-bezwstydnik.jpgbezwstydnik

bot. sromotnik bezwstydliwy (phallus impudicus)

pot. człowiek pozbawiony wstydu, libertyn, rozpustnik, hulaka, człowiek swawolny

lit. forma literacka cecująca sie wartością dokumentalną i liryką wyznania: kojarzona z zapiskami w  intymnym dzienniku: odrzucająca pojęcie wstydu i postulująca radykalność wywodu: charakterystyczna dla hedonizmu mistycznego

 

Maria Peszek „maria Awaria – BEZWSTYDNIK”