Maria Peszek Biografia

Maria Peszek – Dyskografia

Albumy studyjne

 

Miasto mania (2005)

Miasto Mania

Maria Awaria (2008)

Maria Awaria

Jezus Maria Peszek (2012)

Jezus Maria Peszek

Karabin (2016)

Maria Peszek - Karabin